Dongeng

Dongeng nyaeta wangun karya sastra anu mangrupa carita dina basa lancaran anu eusina ngandung unsur pamohalan (Teu asup akal). kabiasaan ngadongeng lain bae jadi alat kerngahibur atawa ker kalangenan, tapi nu utamana doneng teh ngawariskeun ajen inajen atawa hiji nasehat nu nu hade nu jadi pangenteung dina kahirupan. Ciri dongeng jaman baheula: Teu kanyahoan saha…

Expression of Advice /Suggestion

Advice or Suggestion Expression is the statement for giving advice to make someone better next time. For example, parents suggest to their child, friend advises to other friend or to us. It released while someone has got bad condition or certain occasion. Advice / Suggestion Expressions : • I’d like to suggest that ……. •…

Wise words

​ Kata-kata bijak dalam bahasa inggris yang biasa disebut juga dengan wise words, dan dibawah ini contoh kata bijak bahasa inggris beserta dengan artinya lengkap. 1. First come, first served( Siapa cepat dia dapat ) 2. A friend in need is a friend indeed ( Kawan yang sesungguhnya adalah kawan yang selalu mendukung dan membantu…

So, Too, Either, Neither, Both, and Not Only

Kata So, Too, Either dan Neither Dalam kalimat Bahasa Inggris artinya sama yaitu “juga”. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut : Penggunaan “So” dan “Too” (juga) Contoh 1: I am a student. Sania is a student. Penggabungan kedua kalimat tersebut adalah: – I am a student and so is Sania. – I am a…

Explanation Text

Definition and purposes of Explanation Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific and cultural phenomena.  Explanation text is to say ‘why’ and ‘how’ of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography and history text books. To explain the processes involved in the formation…

Carita Wayang

Nepi ka kiwari teu saetik jalma anu resep kana carita wayang. malah carita wayang teh sok jadi inspirasi keur nyiptakeun karya seni samodel arca (patung), ibing (tari) puisi atawa prosa, oge lagu. naon ari carita wayang? carita wayang nya eta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dipaénkeun ku dalang. carita wayang oge kaasup…

Hortatory Exposition Text

​Definition Hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. Hortatory exposition text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lectures, research report etc. Hortatory expositions are popular among…