Guguritan

​A. Guguritan Guguritan asalna tina kecap gurit, tina basa Sansekerta ; Grath anu hartina nyusun karangan. Nurutkeun para ahli guguritan mangrupa pangaruh tina bahasa jawa nu asup dina mangsa tatar sunda kaereh ku mataram(islam). Guguritan dina sastra sunda nyaeta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok ditulisna dumasar kana patokan pupuh.Kecap wangun didieu teh jadi ciri…

Kisah Ramayana

Kisah Ramayana diawali dengan adanya seseorang bernama Rama, yaitu putra mahkota Prabu Dasarata di Kosala ibukotanya Ayodya. Tiga saudara tirinya bernama Barata, Laksmana dan Satrukna. Rama lahir dari isteri pertama Dasarata bernama Kausala, Barata dari isteri keduanya bernama Kaikeyi serta Laksmana dan Satrukna dari isterinya ketiga bernama Sumitra. Mereka hidup rukun.

​Carita Mahabarata 

Mahabharata nyaritakeun carita konflik antara dua kubu, nyaéta para Pandawa jeung misan maranéhanana, Kurawa, ngeunaan sengketa hak pamaréntahan taneuh Nagara Astina. Penclutna nyaéta Perang Bharatayuddha di medan Kurusetra sarta lumangsung salila dalapan belas poé.Pandawa sarta Korawa mangrupa dua jumplukan jeung sipat anu béda tapi asalna ti karuhun anu sarua, nyaéta Kuru sarta Bharata. Korawa (hususna…

​Cerita Wayang Ramayana

Carita Ramayana (Bahasa Sunda) Carita Ramayana nyaéta hiji carita kepahlawanan. Inohong utamana, Rama, saurang pewaris tahta Karajaan Kosala.Tapi, manéhna leuwih milih pikeun hirup di leuweung babarengan pamajikanana, Sita sarta adina, Laksamana. Sabot cicing di leuweung, Rama kudu nyanghareupan buta ngaranna Rahwana anu nyulik pamajikanana . Ramayana sabenerna dicokot ti ceritera anu bener-bener lumangsung di daratan…