Wise words

​ Kata-kata bijak dalam bahasa inggris yang biasa disebut juga dengan wise words, dan dibawah ini contoh kata bijak bahasa inggris beserta dengan artinya lengkap. 1. First come, first served( Siapa cepat dia dapat ) 2. A friend in need is a friend indeed ( Kawan yang sesungguhnya adalah kawan yang selalu mendukung dan membantu…

Guguritan

​A. Guguritan Guguritan asalna tina kecap gurit, tina basa Sansekerta ; Grath anu hartina nyusun karangan. Nurutkeun para ahli guguritan mangrupa pangaruh tina bahasa jawa nu asup dina mangsa tatar sunda kaereh ku mataram(islam). Guguritan dina sastra sunda nyaeta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok ditulisna dumasar kana patokan pupuh.Kecap wangun didieu teh jadi ciri…

So, Too, Either, Neither, Both, and Not Only

Kata So, Too, Either dan Neither Dalam kalimat Bahasa Inggris artinya sama yaitu “juga”. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut : Penggunaan “So” dan “Too” (juga) Contoh 1: I am a student. Sania is a student. Penggabungan kedua kalimat tersebut adalah: – I am a student and so is Sania. – I am a…