Carita Wayang

Nepi ka kiwari teu saetik jalma anu resep kana carita wayang. malah carita wayang teh sok jadi inspirasi keur nyiptakeun karya seni samodel arca (patung), ibing (tari) puisi atawa prosa, oge lagu.
naon ari carita wayang? carita wayang nya eta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dipaénkeun ku dalang. carita wayang oge kaasup kana karya sastra wangun prosa. 

Naon ari wayang? wayang teh sarupa jejelemaan nu dijieun tina kayu atawa kulit nu diibaratkeun tokoh anu dilalakonkeun dina carita wayang. 

Naon anu disebut wayang golek? wayang golek nyaeta wayang anu dijieun tina kayu. 

Naon anu disebut wayang kulit? wayang kulit nyaeta wayang anu dijieun tina kulit.

Kumaha sajarah wayang di indonesia? nilik kana sajarahna, carita wayang teh asalna ti india.Anu nyoko kana babon (sumber) kitab Mahabarata jeung Ramayana. asup ka indonesia marengan jeung asupna agama hindu. naon nu jadi sumber carita wayang? anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita mahabarata jeung carita ramayana.

Carita Mahabarata dianggit/ditulis ku Wiyasa. Dina carita Mahabarata nu nyekel kaadilan téh Pandawa, sedengkeun anu murka nyaéta Kurawa.
Carita Ramayana dianggit ku Walmiki. Dina carita Ramayana nu nyekel kaadilanna Batara Rama, sedengkeun anu murkana Prabu Rahwana atawa Dasamuka

Ngawayang hartina magelarkeun atawa ngalalakonkeun carita wayang sarta dipirig/ diiringi ku gamelan.

Dina carita wayang aya istilah kakawén, murwa, nyandra, suluk, garap, jeung antawacana:

–  Kakawén  asalna tina kecap kakawian nyaéta lagu dina basa Kawi nu sok dihaleuangkeun ku dalang.

– Murwa nyaéta dalang ngamimitian ngawayang.

– Nyandra nyaéta nataan wayang nu keur dipaénkeun.

– Garap nyaéta cara ngigel atawa merangkeun wayang.

– Antawacana nyaéta caritaan dalang.

– Suluk nyaéta ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun/ dinyanyikeun  ku dalang.

Naon pangna carita wayang populer? 

kusabab carita wayang ngandung rupa rupa atikan jeng hikmah nu bisa dipake eunteung kahirupan. soalnya nyampak kaarifan, kawijaksanaan, paripolah hade goreng, serta rupa rupa pasipatan keur tuladeun.

Carita Wayang jeung Dongeng

Dina carita wayang boh dina carita dongeng sakapeng aya hal hal anu pamohalan atawa teu masuk akal. umpamana loba tokoh carita wayang nu kacida saktina. gatotgaca umpamana bisa ngapung, rama nu boga kasaktoan nyagerkeun jalama, jeng sajabana. lian ti eta boh carita wayang boh dina dongeng sok kapangih babagian carita anu alus pikeun pienteung nu maca atawa nu ngadengekeun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s