So, Too, Either, Neither, Both, and Not Only

Kata So, Too, Either dan Neither Dalam kalimat Bahasa Inggris artinya sama yaitu “juga”. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut : Penggunaan “So” dan “Too” (juga) Contoh 1: I am a student. Sania is a student. Penggabungan kedua kalimat tersebut adalah: – I am a student and so is Sania. – I am a…

Explanation Text

Definition and purposes of Explanation Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific and cultural phenomena.  Explanation text is to say ‘why’ and ‘how’ of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography and history text books. To explain the processes involved in the formation…

Kisah Ramayana

Kisah Ramayana diawali dengan adanya seseorang bernama Rama, yaitu putra mahkota Prabu Dasarata di Kosala ibukotanya Ayodya. Tiga saudara tirinya bernama Barata, Laksmana dan Satrukna. Rama lahir dari isteri pertama Dasarata bernama Kausala, Barata dari isteri keduanya bernama Kaikeyi serta Laksmana dan Satrukna dari isterinya ketiga bernama Sumitra. Mereka hidup rukun.

Kisah Mahabarata

Kisah Mahabharata diawali dengan  pertemuan Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang  raja besar dari Chandrawangsa keturunan Yayati, menikahi Sakuntala dari  pertapaan Bagawan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hasti, yang kemudian mendirikan sebuah  pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan Para Raja  Hastinapura. Dari keluarga tersebut, lahirlah Sang Kuru, yang…

SONG

After learning this subunit student should be able to:  Identify the social function of song Analyze various kind of song Feel grateful for learning english so they can undersrand the masaages behind the song Be hones and confident to express their feeling to other people through song.

​Carita Mahabarata 

Mahabharata nyaritakeun carita konflik antara dua kubu, nyaéta para Pandawa jeung misan maranéhanana, Kurawa, ngeunaan sengketa hak pamaréntahan taneuh Nagara Astina. Penclutna nyaéta Perang Bharatayuddha di medan Kurusetra sarta lumangsung salila dalapan belas poé.Pandawa sarta Korawa mangrupa dua jumplukan jeung sipat anu béda tapi asalna ti karuhun anu sarua, nyaéta Kuru sarta Bharata. Korawa (hususna…

​Cerita Wayang Ramayana

Carita Ramayana (Bahasa Sunda) Carita Ramayana nyaéta hiji carita kepahlawanan. Inohong utamana, Rama, saurang pewaris tahta Karajaan Kosala.Tapi, manéhna leuwih milih pikeun hirup di leuweung babarengan pamajikanana, Sita sarta adina, Laksamana. Sabot cicing di leuweung, Rama kudu nyanghareupan buta ngaranna Rahwana anu nyulik pamajikanana . Ramayana sabenerna dicokot ti ceritera anu bener-bener lumangsung di daratan…