Kisah Mahabarata

Kisah Mahabharata diawali dengan  pertemuan Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang  raja besar dari Chandrawangsa keturunan Yayati, menikahi Sakuntala dari  pertapaan Bagawan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hasti, yang kemudian mendirikan sebuah  pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan Para Raja  Hastinapura. Dari keluarga tersebut, lahirlah Sang Kuru, yang…

SONG

After learning this subunit student should be able to:  Identify the social function of song Analyze various kind of song Feel grateful for learning english so they can undersrand the masaages behind the song Be hones and confident to express their feeling to other people through song.

​Carita Mahabarata 

Mahabharata nyaritakeun carita konflik antara dua kubu, nyaéta para Pandawa jeung misan maranéhanana, Kurawa, ngeunaan sengketa hak pamaréntahan taneuh Nagara Astina. Penclutna nyaéta Perang Bharatayuddha di medan Kurusetra sarta lumangsung salila dalapan belas poé.Pandawa sarta Korawa mangrupa dua jumplukan jeung sipat anu béda tapi asalna ti karuhun anu sarua, nyaéta Kuru sarta Bharata. Korawa (hususna…

​Cerita Wayang Ramayana

Carita Ramayana (Bahasa Sunda) Carita Ramayana nyaéta hiji carita kepahlawanan. Inohong utamana, Rama, saurang pewaris tahta Karajaan Kosala.Tapi, manéhna leuwih milih pikeun hirup di leuweung babarengan pamajikanana, Sita sarta adina, Laksamana. Sabot cicing di leuweung, Rama kudu nyanghareupan buta ngaranna Rahwana anu nyulik pamajikanana . Ramayana sabenerna dicokot ti ceritera anu bener-bener lumangsung di daratan…

Carita Wayang

Nepi ka kiwari teu saetik jalma anu resep kana carita wayang. malah carita wayang teh sok jadi inspirasi keur nyiptakeun karya seni samodel arca (patung), ibing (tari) puisi atawa prosa, oge lagu. naon ari carita wayang? carita wayang nya eta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dipaénkeun ku dalang. carita wayang oge kaasup…

Hortatory Exposition Text

​Definition Hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. Hortatory exposition text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lectures, research report etc. Hortatory expositions are popular among…

Advertisment text

Advertisement is aform of communication mostly for marketing, used to persuade or manipulated audiences or readers. its perpormes in electronic media or the other. Advertisement is a text that has the objective to announce a something that appeals to many poeple and that adds a well known product in all public. Purpose of advertisement The purpose of…